les

  Pěstební činnost    

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty.
Zajišťuje veškeré služby v pěstební činnosti pro vlastníky lesů.


     V tomto odvětví nabízíme:
•    přípravu ploch před zalesněním pro přirozené zmlazení, přípravu ploch
     pro přirozenou obnovu

•    odstraňování klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě dřeva
•    chemickou a mechanickou přípravu ploch určených k zalesnění
•    ochranu lesa proti buřeni (mechanicky ožínáním, chemicky postřikem herbicidy)
•    ochranu lesa proti škodám zvěří (oplocováním, nátěry repelenty)
•    ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (postřikem chemickými látkami,
     aplikací feromonů)

•    výchovu lesních porostů (prostřihávkami, prořezávkami, probírkami)
•    obnova lesa (zalesňování veškerým sortimentem lesních dřevin)
•    ošetření kultur mechanické i chemické práce v ochraně kultur
     (ožínání, postřiky, nátěry repelenty proti okusu)

•    oplocování kultur (oplocování jak dřevěnými oplocenkami, včetně jejich výroby,
     tak i drátěným pletivem)

 

Těžební činnost
•    
těžba dřeva
•    přibližování dřeva
•    odvoz dřeva

 

kácenílesní prácesmrceklesní prácetraktor02

 
   
   

Kontakt

Pila Moravský Beroun
Ondrášov 84, 795 01 Moravský Beroun
739 035 512