LESNÍ A PĚSTEBNÍ ČINNOST

TELEFON

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Zajišťuje veškeré služby v pěstební činnosti pro vlastníky lesů.

V tomto odvětví nabízíme:
•    přípravu ploch před zalesněním nebo pro přirozenou obnovu
•    odstraňování klestu a těžebních zbytků
•    chemickou a mechanickou přípravu ploch určených k zalesnění
•    ochranu lesa proti buřeni, škodám zvěří a hmyzním škůdcům
•    výchovu lesních porostů – prostřihávky, prořezávky, probírky
•    obnovu lesa – zalesňování veškerým sortimentem lesních dřevin
•    ošetření kultur mechanické i chemické práce v ochraně kultur
•    oplocování kultur – dřevěné oplocenky nebo drátěné pletivo

Těžební činnost:
Těžební činnost je nedílnou součásti komplexní péče o les. Provádíme těžby výchovné, mýtní, nahodilé, kůrovcové a mimořádné. Hmotu na místě zpracujeme a odvezeme.

lesní školky
těžba dřeva 02

UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ UMOŽŇUJE TRVALÉ BOHATSTVÍ LESA

Držíme se zásad udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Je to jedinná cesta jak předat nepoškozenou krajinu a její bohatství dalším generacím.