LESNÍ A PĚSTITELSKÁ ČINNOST

LESNÍ ČINNOST

Pěstební činnost

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Zajišťuje veškeré služby v pěstební činnosti pro vlastníky lesů.

V tomto odvětví nabízíme:

• přípravu ploch před zalesněním pro přirozené zmlazení, přípravu ploch pro přirozenou obnovu
• odstraňování klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě dřeva
• chemickou a mechanickou přípravu ploch určených k zalesnění • ochranu lesa proti buřeni (mechanicky ožínáním, chemicky postřikem herbicidy)
• ochranu lesa proti škodám zvěří (oplocováním, nátěry repelenty)
• ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (postřikem chemickými látkami, aplikací feromonů)
• výchovu lesních porostů (prostřihávkami, prořezávkami, probírkami)
• obnova lesa (zalesňování veškerým sortimentem lesních dřevin)
• ošetření kultur mechanické i chemické práce v ochraně kultur (ožínání, postřiky, nátěry repelenty proti okusu)
• oplocování kultur (oplocování jak dřevěnými oplocenkami, včetně jejich výroby, tak i drátěným pletivem)